Geachte patiënt, ondanks dat er geen corona maatregelen gelden willen we uw aandacht vragen voor het volgende:

  • Heeft u een last van: neusverkoudheid, hoesten, grieperigheid of koorts (vanaf 38°C) zeg dan uw afspraak af.
Eventueel kan uw behandeling dan op afstand plaatsvinden via E-health ( beeldbellen behandeling op afstand). Neem bij twijfel telefonisch contact met ons.
Samen kijken we of een behandeling op afstand mogelijk is en anders annuleren wij de afspraak kosteloos voor u.

Wij vragen u wanneer u de praktijk betreedt u te houden aan de volgende richtlijnen:

  1. Neem een eigen schone handdoek mee naar de praktijk.
  2. Desinfecteer uw handen in de wachtruimte.
  3. Blijf bij verkoudheid, griepverschijnselen, hoesten en koortsklachten thuis.
Via deze voorzorgsmaatregelen houden wij onze behandelomgeving veilig voor u en anderen en kunnen we de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent.
Team Beenakker en Diepstraten


U kunt bij onze praktijk terecht voor algemene fysiotherapie en manuele therapie, hierbij kunt u dan denken aan klachten aan het bewegingsapparaat zoals bijvoorbeeld: rugklachten, heup-, knie- en enkelklachten, schouder-, nek-, pols en handklachten
 
Wij behandelen onze patiënten volgens de laatste inzichten binnen de fysio- en manueeltherapie en zijn specialist in beweging, BIG-geregistreerd en voldoen aan alle bij-en nascholingseisen. In onze praktijk kunt u onder andere terecht voor Dry Needling, medical taping, FDM therapie en sportrevalidatietherapie. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Wij behandelen volgens afspraak en streven naar geen of een zeer korte wachtlijst.

U kunt hier klikken voor informatie over onze privacy policy m.b.t. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met betrekking tot informatie over de klachtenregeling fysiotherapie kunt u hier klikken

Contactgegevens:
Adres       :  Hoofdweg 174,3067 GJ te Rotterdam
Telefoon  :  010-2207775
ING bank :  NL51 INGB 0680295410

Klik hier voor de routegegevens

Openingstijden:
maandag   :  08:00 - 21:00 uur
dinsdag     :  07:00 - 18:00 uur
woensdag  :  07:00 - 21:00 uur
donderdag :  08:00 - 18:00 uur
vrijdag      :  08:00 - 20:00 uur

Zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, DTF):
U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbriefje nodig van de huisarts. Dat heeft voordelen, zo komt u direct bij de specialist (uw fysiotherapeut) terecht en u kunt meteen aan uw herstel gaan werken. Voor iedereen is er dus wel een specialist, of u jong bent of oud, last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk of specifieke fysieke klachten hebt.

De eerste behandeling:
Voor de eerste behandeling vragen wij u om een handdoek, uw verzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. De eerste behandeling bestaat uit een vraaggesprek waarbij uw personalia, telefoonnummer, huisarts en zorgverzekeraar worden vastgelegd. Daarna vindt een inventarisatie van uw klacht en een onderzoek plaats. Het resultaat wordt met u besproken en in overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Vervolgens zal de behandelend fysiotherapeut u uitleggen welke behandeling er zal plaatsvinden en met welk doel. Tevens zal er een meetbare grootheid worden vastgelegd, zodat er gedurende het gehele traject van uw behandeling evaluatie plaats kan vinden. Tijdens de behandeling zult u advies krijgen ter voorkoming van (nieuwe) klachten, ook zult u oefeningen krijgen die u thuis kunt doen. De fysiotherapeut zal u coachen t.a.v. het oplossen van uw klacht en het voorkomen van recidivering.

Vergoedingen:
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij uzelf in rekening gebracht. De verzekerde behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, dit geldt alleen als Beenakker en Diepstraten Fysio- en Manueeltherapie een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar (hiervoor gelden overeengekomen tarieven).

Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars:
In onze wachtruimte hangt een tarievenlijst. Ook op onze site kunt u deze lijst vinden. Vergoeding vanuit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen: kinderen tot 18 jaar, de eerste 12 behandelingen, daarna vanuit de aanvullende verzekering. Chronische aandoeningen voorkomend op de “chronische lijst” die door de overheid is opgesteld: vanaf de 21e behandeling, de eerste 20 vanuit de aanvullende verzekering.

Mocht u verhinderd zijn:
Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden. Mocht u niet 24 uur van te voren hebben afgezegd zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?
In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/cursus) wordt er voor waarneming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwacht niet kan werken zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw behandeling toch wordt voortgezet.

Prestatie Prijs €
Zitting fysiotherapie € 46,65
Manuele therapie € 61,65
e-Consult € 46,65
Lange zitting voor patiënten met complexe
en/of meervoudige zorgvragen
€ 76,85
Telefonische zitting € 23,50
Screening € 25,95
Intake en onderzoek na screening € 49,30
Intake en onderzoek na verwijzing € 69,96
Screening en intake en onderzoek € 69,96
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek(via arts aangevraagd)     € 82,40
Toeslag voor uitbehandeling € 22,80
Inrichtingstoeslag € 11,40
Niet nagekomen afspraak     100%
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € 17,85
Eenvoudige, korte rapporten € 86,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 122,95