Visie

Fysiotherapie is een vak dat al jaren volop in beweging en ontwikkeling is. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze behandelmethodieken zijn dan ook gebaseerd op de recente wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Dit, in combinatie met onze jarenlange praktijkervaring, maakt dat onze behandelingen persoonsgericht zijn en afgestemd zijn op de individuele hulpvraag.

Doel
Het bieden van kwalitatief uitstekende en vooruitstrevende fysiotherapie, welke bereikbaar is voor iedereen. Het professioneel handelen, uitleg geven en inzichtelijk maken van de klacht, adviseren, coachen, behandelen, trainen en volledig begeleiden. Overleg met de cliënt en onderling overleg, evalueren en waar nodig overleg met verwijzers en andere zorgverleners. Dit alles zal onze fysiotherapie sterk en inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen wij ons nog meer specialiseren en mogelijkheden creëren voor samenwerking met andere zorgverleners en instellingen.

U kunt hier klikken voor informatie over onze privacy policy m.b.t. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)